Amjak & Partners

Menu

Privacybeleid

Amjak respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR). Het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens via deze website is in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Amjak gebruikt deze enkel voor eigen marketingdoeleinden, om zo gerichte info aan u te kunnen bezorgen. Ze verkoopt geenszins uw info aan derden. U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, kan u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze website terug. U zal altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.